Impact Arena

Mötesplats Social Innovation, tillsammans med företaget Danfo och Örebro universitet, bjöd in till en Impact Arena. Denna gång var temat ”doing well by doing good”; Företagsstrategi som löser samhällsutmaningar och går hand i hand med lönsamhet.

Hur kan man genom sin affärsmodell bidra till samhällsnytta och samtidigt skapa affärsnytta? Hur styr och driver vi gemensamt arbetet som både stärker den egna verksamheten och samtidigt ger ökad social och miljömässig hållbarhet? Hur kan vi tillsammans skapa innovativa lösningar och samhällsnytta?

På denna Impact Arena inledde Tommy Borglund, forskare på Handelshögskolan vid Örebro universitet, med att presentera en färsk kunskapsöversikt över området hållbarhet med fokus på partnerskap och företagsstrategi kopplat till Shared Value och Collective Impact, både nationellt och internationellt.

Tommy har mer än 20 års erfarenhet inom hållbarhet, strategi och kommunikation. Han är verksam som forskare, rådgivare, chefsutbildare och är initiativtagare till Sveriges första masterinriktning inom företagsekonomi och hållbarhet vid Örebro universitet.

Läs intervju med Tommy på Örebro Universitets hemsida.


Impact Arena
Med Impact Arena vill vi skapa en mötesplats för att lära mer om investeringsformer, metoder och affärsmodeller för gränsöverskridande samarbeten och gemensamma satsningar för att utveckla samhället. Hur kan vi skapa ett hållbart och tryggt samhälle? Vilka finansieringslösningar och samarbetsmodeller behöver utvecklas och förfinas? Finns det fallgropar och goda exempel att dra lärdom av?

Impact Arena riktar sig till investerare, finansiärer, beslutsfattare i företag och kommuner/regioner samt sociala entreprenörer, akademi och idéburen sektor – alla som bidrar till och jobbar med områdesutveckling.

När: Tisdag 12 maj 2020 Kl 11.00 – 12.00
Anmälan webinarium: impact-arena.confetti.events