Mikael Magnusson, Danfo and Pia Arvidsson, Hyrtoaletten

Hyrtoaletten blir en del av Danfo

Danfo AB förvärvar Hyrtoaletten AB och därmed bildas ett nytt affärsområde inom Danfo. Hyrtoaletten och dess verksamhet är en intressant utökning av Danfos nuvarande kunderbjudande då verksamheterna passar väldigt bra ihop.

Bolagen känner varandra sedan tidigare och har ett delvis överlappande kundsegment. Danfo tillgodoser drift och skötsel av toaletter för miljontals besökare årligen där Hyrtoaletten redan idag är en av Danfos samarbetspartner.

– Det känns väldigt bra för företaget som helhet, säger Mikael Magnusson, koncernchef för Danfo International. Vår produktportfölj blir nu ännu bredare och kommer att lösa fler typer av kundbehov i linje med vad marknaden behöver.

Hyrtoalettens tidigare ägare Pia Arvidsson kvarstår som Hyrtoalettens VD och all befintlig personal följer med i affären.

– Vi ser fram emot att vara en del av Danfo och jag är säker på att kombinationen Danfo – Hyrtoaletten kommer att vara väldigt positivt för personal, kunder och leverantörer i båda bolagen, säger Hyrtoalettens VD Pia Arvidsson.

Danfo AB tillverkar kundanpassade offentliga toaletter med tillhörande service för drift och kontinuerlig skötsel av offentliga toaletter. Företaget startades 1969 i Nora, där huvudkontor och produktion fortfarande finns.

Hyrtoaletten importerar, säljer och hyr ut toaletter och miljöutrustning samt tillhandahåller tjänster avseende underhåll och service avseende sådana toaletter och därmed förenlig verksamhet. Hyrtoaletten startade 1993 i Göteborg och idag finns 25 Hyrtoalettenombud varav 2 i Norge och ett på Åland.

För mer information kontakta Mikael Magnusson
Mobil 070-710 61 15, Tel 0587-861 15
E-mail mikael.magnusson@danfo.se