Offentlige toiletter med miljøet i fokus

Miljøarbejde er en uadskillelig del af samtlige Danfos aktiviteter. Alle aktiviteter lige fra planlægning til produktion og eftermarked styres af vores miljøpolitik.

For os indebærer miljøarbejde bl.a.:

  • kontinuerlig udvikling af vores produkter og tjenesteydelser for at minimere påvirkningen af miljøet og arbejdsmiljøet
  • vedvarende stræben efter forbedringer og minimering af miljøpåvirkninger
  • aktivt arbejde for at minimere forbruget af energi og andre naturressourcer
Ud over vores overordnede miljøpolitik arbejder vi hvert år med specifikke miljømål, der fastsættes af medarbejderne. Ved fælles hjælp har vi gennem de senere år indført kildesortering af virksomhedens affald, minimeret forbruget af kontorpapir og sænket energiforbruget med næsten 20 %. Det tillader vi os at være stolte af!

Danfo er desuden miljøcertificeret i henhold til en international standard. Vores ISO 14001-certificering dokumenterer, at vi har et velfungerende miljøledelsessystem, og at der ligger miljømæssigt sunde principper til grund for vores aktiviteter.

Med store og små tiltag fra både virksomhedsledelse og medarbejdere yder vi vores bidrag til at sætte miljøet i fokus!

ISO 14001 og Miljöpolicy
ISO 45001 og Arbetsmiljöpolicy
ISO 9001 og Kvalitetspolicy

Om Danfo