Danfo Toilet in Hackney

Danfo och kommunen London Borough of Hackney öppnade den 7 april den nya arkitektritade toalettbyggnaden i parken London Fields.

Toaletter för alla

Byggnaden har fem toalettrum, inklusive ett toalettrum med skötbord och ett som är tilgängligt för rörelsehindrade. På baksidan finns en specialdesignad avskärmad utomhuspissoir för att minska risken för köer till toalettrummen under högsäsong.

Toaletterna är gratis och är mycket efterfrågade av marknadsbesökarna på Broadway Market och av alla familjer som håller picknick i parken på somrarna.

Danfo Hackney London Fields toilet grass roofMijöfokus

Byggnaden har moderna solljusrör för att minska klimatpåverkan. Solljusrören utnyttjar dagsljuet som belysning i varje toalettrum. Ytterväggarna är tillverkade av värmebehandlat trä som är både kemikaliefritt och hållbart.

På taket växer stenväxter (Sedum) som hjälper till att ta upp regnvatten och öka koldioxidupptaget från luften, vilket minskar miljöpåverkan av byggnaden. Det “gröna” taket erbjuder habitat för fåglar och insekter och är en del av Hackney kommuns handlingsplan för biologisk mångfald.

Danfo Ross Longbottom Hackney toilet

Danfo i samarbete med kommunen

En ny blomplantering var planerad som del av det pågående förnyelsearbetet i området och Danfo hjälpte till med det första skedet, vilket var att bygga en tegelkant kring den blivande planteringen bredvid toalettbyggnaden.

Toaletterna är speciellt anpassade för att hålla i åratal trots höga besöksantal och har de går att återställa mycket snabbt vid eventuella skador.

“Vilken annan kommun kan stoltsera med så här fina toaletter?”
– Förbipasserande Hackney-bo

Kontakta oss för mer information.

Relaterade nyheter:
Danfo levererar nya toaletter till London
Hackney Council’s website: New toilet for London Fields

Danfo London Fields Hackney toilet side view

Danfo London Fields Hackney toilet side view

Danfo toilet Hackney London Fields lights

Danfo toilet Hackney London Fields lights

Danfo London Fields Hackney ambulant accessible toilet

Danfo London Fields ambulant accessible toilet


 


 


 


 

Se fler Danfo-byggnader i Hackney