Halden Kommun, Norge

På Torget syd en Tetragon 101 med fasad i putsad betong.

Toalett vid Busterudsparken en Tetragon 101.

Halden Kommune Torvet S

Halden Kommune Torvet S

Halden Kommune Parken

Halden Kommune Parken