Lyhört samarbete som gynnar alla

Han hyllar Danfos innovativa lösningar och det flexibla samarbetet. Det har under årens lopp resulterat i närmare ett dussin olika toalettbyggnader runt om i Helsingborg.

Under drygt tio år har drifttekniker Björn Lindholm på stadsbyggnadsförvaltningens drift- och underhållsavdelning varit ansvarig för Helsingborgs stads offentliga toaletter. Lika länge har han haft ett givande samarbete med Danfo.

– Jag är mycket nöjd över vårt långa samarbete och den fina dialog vi har haft kring utvecklingen av toalettbeståndet i Helsingborg. Danfo är väldigt lyhörda för våra önskemål och har väldigt bra idéer när det gäller toaletternas utformning och inredning för att fungera på bästa sätt i olika miljöer, framhåller han.

Tålig konstruktion
De toalettbyggnader som Danfo hittills har levererat till Helsingborg är placerade i såväl centrala tätorten som i närliggande strövområden och på badstränder. Björn Lindholm betonar att oavsett var toaletterna finns så är de väl anpassade efter omgivningarna.
– Dessutom är de byggda och konstruerade för att klara både hårt slitage och stå emot eventuell vandalisering genom att många funktioner är inbyggda och på så sätt svåra att förstöra. Det bidrar till ett trevligare utseende både interört och exteriört vilket i sin tur innebär högre besöksfrekvens och mer uppskattning av de som använder toaletterna.

För att ytterligare öka tillgängligheten och renligheten har Helsingborg stad även avtal med Danfo kring drift och underhåll.
– Att Danfo tar hand om allt som rör toaletterna är en viktig del i vårt goda samarbete som också underlättar väldigt mycket för oss. Tack vare de goda erfarenheterna kring detta har Danfo även fått uppdrag att renovera ett antal av våra äldre offentliga toaletter till modern standard enligt deras koncept.

Positiv utveckling
I samband med invigningen av den helt nya och handikappanpassade toalettbyggnaden i Vikingsbergsparken går Björn Lindholm i pension och lämnar över ansvaret för Helsingborgs stads offentliga toaletter till sin efterträdare. Hans förhoppning är ett fortsatt gott och givande samarbete med Danfo som både ska öka tillgängligheten och göra de offentliga toalettbesöken i Helsingborg ännu trevligare och smidigare.

– Oavsett om det har handlat om inköp eller leasing av nya toaletter har Danfo varit väldigt serviceinriktade och måna om att deras lösningar ska gynna alla parter. Det är nya projekt på gång och jag hoppas att samarbetet ska fortsätta och utvecklas i samma positiva anda som hittills, säger han.

Tetragon 110, Vikingbergsparken Helsingborg

Tetragon 110, Vikingbergsparken Helsingborg
Foto: Mediapartner, Anders Kämpe

Tetragon 101, Pålsjö Skog Helsingborg Foto: Mediapartner, Anders Kämpe

Tetragon 101, Pålsjö Skog Helsingborg
Foto: Mediapartner, Anders Kämpe