Mandal Kommun, Norge

I centrum en Tetragon 100 med fasad i bulpräglad rostri plåt.

Toalett vid Sjøsanden en Tetragon 111 med fasad i impregnerad furu och zinkbeklätt tak.

Mandal Sentrum

Mandal Sentrum

Mandal Sjøsanden

Mandal Sjøsanden