Nora

På Glasstorget vid Nora Stadshotell och Noraglass står en Tetragon 101 med fasad av plåtkassetter och trä.

Nora är en av Sveriges bäst bevarade trästäder och många turister besöker staden vilket ställer krav på en offentlig toalett.

Toalettbyggnaden har ett handikapputrymme och en urinoar och Danfo ansvarar för daglig drift och skötsel. Byggnaden har dessutom en cykelpump.