Service för ökad driftsäkerhet och längre livslängd på toaletterna

Utmed de stora vägarna i Sverige finns ungefär 350 rastplatser som sköts på uppdrag av Trafikverket. Alla är utrustade med offentliga toaletter. På många håll är det Danfo som både levererat anläggningen och sköter service och kontroller.

”De kan anläggningarna utan och innan”
Ökad driftsäkerhet och längre livslängd på toaletterna. Det är de främsta fördelarna med Danfos servicetjänster, anser Claes Wennerqvist på Trafikverket i Östergötland.

Utmed E4 i Östergötland är rastplatserna både många och välbesökta. I sin roll som projektledare för drift och underhåll på Trafikverket ansvarar Claes Wennerqvist för fyra av dem: Från Vida Vättern i sydväst, via Östgötaporten till Svartån och Albacken i nordost.

Här tar Danfo hand om både service och reparationer. Under sommarhalvåret är trycket på anläggningarna som hårdast.
– Vi vill att våra besökare ska mötas av en fräsch och fungerande byggnad. De här grabbarna jobbar enbart med den här typen av anläggningar, så de kan dem utan och innan. Det är en trygghet för oss, säger Claes Wennerqvist.

Åtgärderna bottnar i en statuskontroll som Danfo utför två gånger per år. Då kollar man över vad som behöver bytas, ordnas och lagas, och vilka reparationer som eventuellt behöver göras på sikt. Kontrollen mynnar ut i ett protokoll där Claes Wennerqvist får överblick över läget.

– Jag är övertygad om att kontrollerna förlänger livslängden på anläggningarna och minskar driftstörningarna. Det är alltid bra att jobba förebyggande, säger han.

På rastplatserna längs med E4 i Uppland utför Danfo bland annat statuskontroller två gånger per år. Kontrollerna håller nere antalet akututryckningar, menar Anders Jordeby, projektledare på Trafikverket i området.

Statuskontrollerna på de fyra anläggningarna inom Anders Jordebys driftområden görs två gånger per år. En gång på våren innan sommarruschen sätter igång, och en gång på hösten när trycket mattas av efter högsäsongen. Dessutom servas och repareras byggnaderna vid behov däremellan.

– Danfo är ju experter på just rastplatser och kan dessutom sina egna anläggningar. Det är inte helt givet hur vi skulle göra om vi inte kunde anlita dem, även om det förstås skulle gå att lösa, säger Anders Jordeby.

De fyra anläggningar han basar över sträcker sig från Mora Stenar strax söder om Uppsala upp till Arvidsbo vid Tierp.

– Vi lägger stor vikt vid att servicen för resenärer på våra vägar ska fungera. Därför är det viktigt att så långt det är möjligt undvika driftsstopp i våra anläggningar, och det gör vi med den här tjänsten, säger han.

Rastplats Albacken

Rastplats Östgötaporten

Rastplats Östgötaporten

Rastplats Mora Stenar