Rastplatstoaletter

Rastplatstoaletternas utformning kan varieras med olika fasader och tak för att alltid smälta in i omgivningen. Inredningen varierar beroende på om den ska anslutas till avlopp eller till en latrintank, men den är alltid vandalsäker och slitstark.

Varje toalettbyggnad har direkt tillgång till toalettrummen utan passage via gemensamma utrymmen. I ett servicerum bakom toalettrummen finns alla vitala komponenter oåtkomliga från eventuell vandalisering.

Ladda ner produktblad: Tetragon

    Ditt namn, företag och ort*

    Ditt telefonnummer

    Ange din epost för mer info om Rastplatstoaletter*


    Toilettbygninger