Danfo söker Group CFO

Danfo är världens ledande tillverkare av offentliga sanitetslösningar. Vi erbjuder kundspecifika lösningar på offentliga toaletter som gör stadens parker och andra offentliga platser säkra och tillgängliga för alla. Vi kan med stolthet säga att vi levererat våra produkter till alla världens fem kontinenter. Koncernen består av bolag och dotterbolag i Sverige, Norge, England och Förenade Arabemiraten. Vi startade 1969 i Nora där vi fortfarande har vårt huvudkontor och vår produktion.

Group CFO

Kvalitet, professionalism och engagemang är våra ledord. Danfo levererar en oöverträffad produkt till bästa tänkbara service, genom hela försäljningsprocessen fram till eftermarknad. Vår ambition är fortsatt utveckling och planen är tydligt inställd på tillväxt de kommande åren. Som marknadsledande i branschen, med starka ägare, engagerade medarbetare och ett högt tekniskt kunnande har vi en stark tro på framtiden.

Var med på vår tillväxtresa i en central roll med stort affärsmässigt fokus och ett helhetsansvar för koncernens ekonomiarbete. Möjlighet för dig som brinner för att arbeta affärs- och verksamhetsnära med en stark genomförandekraft.

Om rollen
En avgörande del av rollen är att tillsammans med koncernchef driva utveckling av affärsmodeller, pris- och avtalsstrategier och utveckling av koncernövergripande processer och arbetssätt. Som CFO ansvarar du för koncernens finansiella och legala rapportering inklusive dotterbolag. Redovisningsansvariga i respektive bolag/dotterbolag ansvarar för det operativa ekonomiarbetet såsom budget, prognos och månadsbokslut och ditt ansvar är konsolidering och rapportering till styrelsen.

I ditt ansvar ingår bl.a:
– Att ta fram och implementera företagets ekonomiska strategi
– Koncernredovisning och konsolidering
– Budget- och prognosarbete
– Månadsbokslut och att driva årsredovisningsprocessen
– Ekonomistyrning och processförbättringar avseende styrning och kontroll
– Cash management, cash pool och valutahantering
– Förvärvs- och investeringsanalyser
– Utveckla och driva förbättringar av systemstöd avseende rapportering och analys
– Stödja dotterbolagen i redovisnings- och rapporterings/systemfrågor

Du rapporterar till koncernchefen som utgår från huvudkontoret i Nora. Tjänsten innefattar ett par resor per år till respektive dotterbolag.

Vår kandidat
Du har en akademisk examen inom ekonomi och har arbetat +5 år med kvalificerat ekonomiarbete.
Du har erfarenhet av:
– Koncernrapportering i internationellt bolag
– Business controlling på avancerad nivå
– Olika prismodeller och finansieringslösningar
– Investeringskalkyler och kanske också förvärv

Vi tror också att du:
– Har mycket goda kunskaper i Excel
– Har erfarenhet av BI-verktyg
– Talar och skriver såväl svenska som engelska obehindrat

Du är experten på det ekonomiska arbetet, en affärsmässig och analytisk person som med kunskap och driv bidrar starkt till bolagets tillväxtresa. Du ser sambandet mellan god insikt i siffrorna och en framgångsrik business. Dina kollegor beskriver dig som en systematisk processkapare, en naturlig ledare som utmanar invanda tankesätt och som tillsammans vill nå starka resultat.

Ansökan
Vi samarbetar med Consensus. För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Lena Ahlin på tfn 070-374 34 94 alternativt lena.ahlin@consensus.nu. Din ansökan registrerar du på www.consensus.nu senast den 9 augusti.

Välkommen med din ansökan!