Hur skapar vi trygga offentliga miljöer för och med barn samt unga?

Hur kan vi skapa trygga offentliga miljöer för barn och unga? Hur kan vi delaktiggöra barn och unga i alltifrån planeringen och designen utav de offentliga rummen till dess förvaltning? I detta samtal samlar vi aktörer från akademin, civilsamhället, den privata samt den offentliga sektorn som fokuserar på trygghet i det offentliga rummet, på barns och ungas delaktighet i frågor som rör dem, och på olika verktyg, processer samt affärsmodeller för samverkan och partnerskap över sektorsgränserna för att möta samhällsutmaningarna tillsammans.

Denna första del i samtalsserien “Innovation och samverkan för barnets rätt” ger fokus åt hur just barn och ungas delaktighet kan integreras samt hur olika aktörers trygghetsskapande i den offentliga miljön kan utvecklas genom att utgå från barnets bästa.


Program Webinarium 9 juni
10:00-10:15 Välkomna!
10:15-10:50 Hur jobbar aktörer lokalt med att bidra till innovation och ökad trygghet i det offentliga rummet för och med barn samt unga?
10:50-11:05 Pausmingel i Zoom break-out rooms
11:05-11:10 Moderatorn Tommy Borglund delger huvuddragen från sin kunskapsöversikt om hållbarhet med fokus på partnerskap över samhällssektorernas gränser.
11:10-11:45 Vilken roll spelar innovativa samarbeten för skapandet av trygga offentliga miljöer för och med barn samt unga i bred skala?
11:45-12:00 Avslutande reflektioner

Moderator: Tommy Borglund, Örebro universitet
Arrangörer: Mötesplats Social Innovation, Danfo AB och Sopact, Socialhögskolan, Lunds universitet

Samtalsdeltagare: 
Maria Frisk, Sverigechef, Rädda Barnen
Jonas Olsson, Koncernchef och VD, Danfo AB
Nurgül Iljas Eminovska, Chef Sociala Projekt, MKB Fastighets AB
Jan Abrahamsson, Verksamhetsutvecklare, Sopact
Cecilia Fredrikson, Projektledare för trygghet i stadsmiljön, Helsingborgs stad
Patrick Amofah, Hållbarhetsspecialist, Upphandlingsmyndigheten
Maj Pettersson, Projektledare Vi behövs, Fryshuset
Jenny Stenberg, Docent, Chalmers Tekniska Högskola

Anmäl dig här: trygga-offentliga-miljoer.confetti.events

Läs mer om webinariumet här: Trygghet i det offentliga rummet 9 juni