Ympäristötyöt

Otamme ympäristönäkökohdat huomioon Danfon kaikessa toiminnassa. Ympäristöpolitiikkamme ohjaa kaikkia toimiamme tuotekehityksestä valmistukseen ja kaikkeen muuhun toimintaamme.

Ympäristötyömme merkitsee meille mm. seuraavaa:

  • pyrimme tuotteidemme ja palvelujemme kehitystyössä jatkuvasti vähentämään tuotteidemme vahingollista vaikutusta ympäristöön ja ihmisten terveyteen
  • pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintaamme ja vähentämään saasteiden muodostumista
  • työskentelemme aktiivisesti energian ja muiden luonnonvarojen käytön vähentämiseksi
Kokonaisvaltaisen ympäristöpolitiikan lisäksi yrityksellämme on erityisiä, konkreettisia tavoitteita. Arvioimme näitä yrityksemme henkilöstön yhdessä päättämiä tavoitteita vuosittain. Olemme yhdessä ottaneet käyttöön yrityksemme tuottamien jätteiden lajittelun, olemme vähentäneet kopiopaperin käyttöä sekä laskeneet yrityksemme energiankulutusta 20 % – näistä yhteisten ponnistelujemme tuloksista olemme todella ylpeitä!

Danfolla on myös ISO 14001 -standardin mukainen ympäristösertifiointi. Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksemme noudattaa ISO 14001 -standardin mukaisia ympäristöperiaatteita.

Ottamalla ympäristöasiat huomioon niin pienissä kuin suurissakin toimissaan Danfo-konserni ja kaikki työntekijämme auttavat meitä ponnistelemaan kohti vihreämpää tulevaisuutta!

Environmental policy
Working environment policy
Quality policy

Danfo