Etävalvonta

Danfon digitaalisella etävalvontajärjestelmällä voidaan valvoa wc-rakennuksia ja niiden siisteyttä entistä paremmin ja ympäristöystävällisemmin.

Verkkopohjaisten raporttiemme ja kyselyjemme avulla saamme käyttöömme jatkuvasti reaaliaikaisia tietoja. Siten saamme ilmoitukset mahdollisista ongelmista heti ja voimme ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin. Näin pystymme myös ylläpitämään korkeaa palvelutasoamme ja täyttämään asiakassopimuksiemme vaatimukset, mistä olemme hyvin ylpeitä.

Kävijämäärän laskenta

Danfo tarjoaa myös monenlaisia kävijämäärien laskentajärjestelmiä. Kävijätilastojen avulla voidaan kartoittaa ja analysoida tilojen käyttötiheyttä. Näin voidaan optimoida siivoustiheys ja kulloinenkin henkilöstön tarve, ja tietoja voidaan käyttää apuna myös tehtäessä päätöksiä suuremmista investoinneista.

    Your name, Company name and Country*

    Your phone number

    Please enter your email for more information about our services*


    Palvelut