Tetragon – muuntelukykyinen wc

Tetragon-käymälärakennus voidaan sovittaa vastaamaan täydellisesti kunkin asiakkaan erityisvaatimuksia. Rakennus on sekä kooltaan että muotoilultaan erittäin mukautuvainen ja kestää hyvin myös ilkivaltaa.

Hyviä yleisiä käymälöitä tarvitaan monissa paikoissa kaupunkien ulkopuolella, mm. tienvarsien levähdyspaikoilla, uimarannoilla ja virkistysalueilla. Tetragon sopii näihin käyttökohteisiin erinomaisesti. Muuntelukykyisyytensä ansiosta Tetragon voidaan sovittaa täydellisesti sijoittamisympäristönsä vaatimuksiin.

Tetragoniin voi asentaa myös jätesäiliön, jolloin rakennus voidaan sijoittaa ympäristöihin, joissa ei ole jätevedenpoistoa. Helppokäyttöinen, ilkivallan kestävä Tetragon tarjoaa hygieenisen ratkaisun moniin kohteisiin.

Download Product sheet: Tetragon

    Your name, Company name and Country*

    Your phone number

    Please enter your email for more information about Tetragon*


    Wc-rakennukset