Så skapar vi en tryggare stad – Danfo bjuder in till workshop

Hur går det att arbeta mot skadegörelse och narkotikaförsäljning – och öka tryggheten för medborgarna i det offentliga rummet? Det är en av frågorna som kommer att diskuteras under en workshop i Nora den 19 november. Bakom initiativet står Danfo, som tillverkar offentliga toaletter, i samarbete med Örebro universitet och den nationella plattformen Mötesplats Social Innovation.

Runt 40 personer från cirka 18 olika aktörer som universitet, personal på kommunens samhällsbyggnadsavdelning, byggbolag, advokater, arkitekter och den lokala polisen deltar i samtalen. Syftet är att tillsammans starta en plattform med fokus på hållbar stadsutveckling och ett tryggare offentligt rum.

Samarbete som affärsstrategi
I år firar Danfo 50 år. Under åren har vi samlat erfarenheter om hur den offentliga toaletten kan bli brottsförebyggande och bidra till ökad trygghet på den offentliga platsen. Danfo ser ett behov av samverkan och innovativa lösningar för att komma tillrätta med den otrygghet som människor kan känna.

– Vi tror att vi kan hitta svaren på hur vi gemensamt med andra aktörer styr och driver det arbetet. Det kan ge ökad hållbarhet och trygghet i våra städer.

Vi vill veta hur vi tillsammans kan skapa innovativa lösningar och samhällsnytta som ger ökad trygghet för alla som rör sig i våra byggnader och i det offentliga rummet, säger Jonas Olsson, vd på Danfo.

Praktisk information
Workshopen sker hos Danfo i Nora tisdagen den 19 november kl. 11.00–14.00. En hyrd buss kommer att avgå från Örebro centralstation kl. 10.10. Efter workshopen avgår bussen från Danfo. Beräknad ankomsttid till Örebro centralstation är kl. 14.45.

Kontakt
Lisa Nilsson, projektledare Hållbar stadsutveckling
lisa.nilsson@danfo.se
076-611 45 73

Samarbetspartners