Den offentliga toaletten som samhällsfunktion

Den offentliga toaletten fyller en viktig samhällsfunktion. Det är en av förutsättningarna för att medborgare skall kunna röra sig fritt i samhället oavsett kön, ålder, rörelseförmåga, sjukdom eller tillhörighet till en socialt utsatt grupp.

Covid-19
I förloppet kring smittspridning av det nya Coronaviruset (Covid-19) fyller den offentliga toaletten en allt viktigare funktion. Genom toaletten möjliggörs personlig hygien i det offentliga rummet för samtliga medborgare, inte minst för medborgare i socialt utsatta grupper som annars inte har tillgång till faciliteter för personlig hygien.

Danfos lösning
Danfo är en samhällsaktör som sedan 50 år dagligen rengör offentliga toaletter där det finns risk för smittspridning mellan människor. Danfos städrutin är unikt framtagen för att minimera risk för Danfos personal såväl som för besökaren. Genom rätt kombination av skyddsutrustning, städverktyg och hållbara kemikalier säkerställs en renlighet på virus och bakteriell nivå.

Danfo rengör dagligen hundratals toaletter i bland annat Sverige, Norge, och England.

Aktiviteter för att hämma smittorisk
I och med den ökade risken med Covid-19 har Danfo sedan några veckor tillbaka en utökad städrutin som bland annat säkerställer att ytor som innebär kontakt mellan människor, t ex handtag, låsvred och tryckknappar, rengörs extra varsamt med ett ytdesinficerande medel.

För att minimera smittorisken i denna viktiga samhällsfunktion, som den offentliga toaletten utgör, rekommenderar Danfo samtliga kommuner att öka städintervallet till minst två gånger per dag. Danfo står redo vad gäller organisation och material för att erbjuda denna utökade tjänst i samtliga kommuner i Sverige.

Socialt ansvarstagande
Danfo vill värna om samtliga medborgare som rör sig i det offentliga rummet, men särskilt om de utsatta individer som inte har tillgång till egna faciliteter för personlig hygien. Genom att säkerställa öppna och bakteriellt rena offentliga toaletter bidrar toaletten till att hämma kostsam och onödig smittspridning.

Kontakt
Kontakta Danfo på telefon 0587-861 00 för att snabbt få råd och stöd.