Hållbar Stadsutveckling

Home » Hållbar Stadsutveckling

Webinarium Trygghet

Hur skapar vi trygga offentliga miljöer för och med barn samt unga? Hur kan vi skapa trygga offentliga miljöer för barn och unga? Hur kan vi delaktiggöra barn och unga i alltifrån planeringen och designen utav de offentliga rummen till dess förvaltning? I detta samtal samlar vi aktörer från akademin, civilsamhället, den privata samt den offentliga sektorn som fokuserar på trygghet i det offentliga rummet, på barns och ungas delaktighet i frågor som rör dem, och på olika verktyg, processer samt affärsmodeller ... Read more

Nyhetsbrev 1-2020

Read more

Impact Arena

Impact Arena Mötesplats Social Innovation, tillsammans med företaget Danfo och Örebro universitet, bjöd in till en Impact Arena. Denna gång var temat ”doing well by doing good”; Företagsstrategi som löser samhällsutmaningar och går hand i hand med lönsamhet. Hur kan man genom sin affärsmodell bidra till samhällsnytta och samtidigt skapa affärsnytta? Hur styr och driver vi gemensamt arbetet som både stärker den egna verksamheten och samtidigt ger ökad social och miljömässig hållbarhet? Hur kan vi tillsammans skapa innovativa lösningar och samhällsnytta? På denna Impact ... Read more

Workshop

Så skapar vi en tryggare stad – Danfo bjuder in till workshop Hur går det att arbeta mot skadegörelse och narkotikaförsäljning - och öka tryggheten för medborgarna i det offentliga rummet? Det är en av frågorna som kommer att diskuteras under en workshop i Nora den 19 november. Bakom initiativet står Danfo, som tillverkar offentliga toaletter, i samarbete med Örebro universitet och den nationella plattformen Mötesplats Social Innovation. Runt 40 personer från cirka 18 olika aktörer som universitet, personal på kommunens samhällsbyggnadsavdelning, byggbolag, ... Read more