Uncategorized

Home » Uncategorized

Webinarium Trygghet och digitalisering

IMPACT ARENA: Trygghet i det offentliga rummet Är digitalisering och samverkan en del av lösningen? Mötesplats Social Innovation (MSI) på Jönköping University och företaget Danfo, bjuder in till webbinarium! Webbinariet fokuserar på digitaliseringens möjligheter för att skapa trygghet i det offentliga rummet. Vår förhoppning är att detta möte ska vara starten på en fortsatt samverkan kring trygghet i det offentliga rummet på regional så väl som nationell nivå. Inbjudna talare är professor Henrik Andershed, Örebro Universitet, lektor Tommy Borglund, Handelshögskolan Örebro Universitet samt Jonas ... Read more

(Svenska) Med anledning av coronaviruset

Den offentliga toaletten som samhällsfunktion Den offentliga toaletten fyller en viktig samhällsfunktion. Det är en av förutsättningarna för att medborgare skall kunna röra sig fritt i samhället oavsett kön, ålder, rörelseförmåga, sjukdom eller tillhörighet till en socialt utsatt grupp. Covid-19 I förloppet kring smittspridning av det nya Coronaviruset (Covid-19) fyller den offentliga toaletten en allt viktigare funktion. Genom toaletten möjliggörs personlig hygien i det offentliga rummet för samtliga medborgare, inte minst för medborgare i socialt utsatta grupper som annars inte har tillgång till ... Read more

Öppet hus i Nora 19 november

Vi fyller 50 år och har öppet hus tisdag den 19:e november kl 14.00 – 18.00 Följ med oss på en rundvandring genom vår historia som hade sin början här i Nora för 50 år sedan. Från våra allra första produkter till dagens toppmoderna toaletter. Under dagen får du chansen att träffa alla oss som jobbar på Danfo och få en guidad tur i våra lokaler och produktion. Se hur framtidens offentliga toalett konstrueras. Vi har även vår mest avancerade tekniska innovation, ... Read more