Offentlige toaletter med miljøet i sentrum

Miljøvern er en viktig del av alle Danfos aktiviteter. ALT, fra planlegging til produksjon og distribusjon, er guidet av vår miljøpolitikk.

For oss er miljø, blant annet:

  • kontinuerlig å utvikle våre produkter og tjenester for å redusere påvirkningen på miljøet og helse
  • tilstrebe for kontinuerlig forbedring og redusere forekomsten av forurensning
  • arbeide aktivt for å redusere forbruket av energi og andre naturressurser
I tillegg til vår samlede miljøpolitikk, jobber vi hvert år med konkrete miljømål som bestemmes av de ansatte. Sammen har vi innført kildesortering av selskapets avfall, redusert bruk av kontorpapir og redusert energiforbruk med nesten 20% de siste årene – et felles arbeid til å være stolt av!

Danfo er miljøsertifisert i henhold til internasjonal standard. ISO 14001 betyr at vi er anerkjent som en såkalt Eco Management Company, et selskap med gode prinsipper for miljøledelse i virksomheten.

Med store og små bidrag fra ledelsen og ansatte, gjør vi vårt for å sette miljøet på dagsorden !

ISO 14001 og Miljöpolicy
ISO 45001 og Arbetsmiljöpolicy
ISO 9001 og Kvalitetspolicy

Om Danfo