Kvalitetspolicy

Home » Om Danfo » Miljø » Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Danfo AB utvecklar, producerar och marknadsför publika toalettanläggningar med drifts- och underhållstjänster. Förutom i stadsmiljö finns stora användningsområden för våra produkter och tjänster i landskaps- och fritidsmiljö.

Vårt aktiva kvalitetsarbete ska leda till ständiga förbättringar när det gäller våra produkter och tjänster. Det är vår målsättning att tillgodose våra kunders krav och behov vid varje uppdrag. Våra kunder ska kunna lita på att leverans och utfört jobb sker med rätt kvalitet. Vi är lyhörda för kundens behov, följer lagar och krav samt arbetar för att ständigt utveckla och förbättra vår verksamhet.

Kvalitetspolicy version 1.0