Engasjement, kontinuitet og sosialt ansvar

Vår posisjon som et ledende foretak innen vår bransje gir oss mulighet til å bidra til forbedringer i vår omverd. Enten det er lokalt eller nasjonalt, i de land vi har etablerte selskap eller i nøye utvalgte prosjekter som bidrar med positiv forandring på internasjonalt nivå.

Danfo er opptatt av tiltak som fremmer barn og ungdommers muligheter til å lykkes. God tilgang på rent vann og sanitet ligger også nære vårt hjerte.

Brist på rent drikkevann, toaletter og god hygiene gjør at sjukdom spredes og at mennesker dør. Red Cross jobber bland annet for å gi mennesker rent vann og gode sanitærforhold og Danfo gir bidrag til dette viktige arbeid via prosjektet «Vann for livet».

Vår produksjon foregår ved vårt hovedkontor i Sverige og vi viser vårt sosiale ansvar gjennom å hele tiden arbeide for at produksjonen ikke påfør skader på menneskene som jobber der, eller at vår produksjon ikke medfører negative konsekvenser for miljøet.

Om Danfo