Burudvannet

Bærum Kommune
Til et av Bærums mest idylliske badestrender har Danfo levert et toaletthus TA-100 med solcelledrift, vakuum toalett og latrine tank.

Det benyttes sms for åpning av dørene, samt sms varsling for nivå slam tank.