Gøteborg Stad

Samarbetsform som uppskattas
För en stor evenemangsstad är tillgången till offentliga toaletter av största vikt. I centrala Göteborg finns idag nio mycket välbesökta toalettbyggnader från Danfo. Sedan Danfo gjorde den första etableringen i Brunnsparken 2013 har utvecklingen gått snabbt framåt. Samarbetet med Göteborgs stad har hittills resulterat i nio centralt placerade toalettbyggnader.

– Vi hade ett behov av att öka tillgänglighet till offentliga toaletter och tittade bland annat på hur man hade löst detta i Malmö. Inför upphandlingen gjorde vi en omfattande specifikation med höga krav på drift och underhåll samt toalettbyggnadernas utformning för att passa in i stadsmiljön, berättar projektledare Bengt Nilsson på Park och naturförvaltningen i Göteborg.

Klarar hårt slitage
Uppdraget gick till Danfo som tillsammans med White Design tog fram en passande toalettbyggnad för Göteborg med utgångspunkt från modellen Tetragon 121. Danfos VD Mikael Magnusson beskriver den som mycket lämplig i centrala miljöer med många besökare.
– Våra toalettbyggnader är konstruerade för att klara ett högt flöde och hårt slitage. De har också en design som smälter väl in i miljön samtidigt som allmänheten tydligt ser att det är en toalett, förklarar han.

Att Danfo dessutom erbjuder ett helhetsåtagande kring skötsel och underhåll har i hög grad bidragit till det goda samarbetet och den positiva utvecklingen.
– Vi tar hand om all drift och skötsel och ser till att toaletterna alltid är hela och rena oavsett vad som händer. Detta underlättar väldigt mycket för våra kunder då de moderna toaletterna innehåller mycket teknik som kräver speciella kunskaper att hantera, framhåller Mikael Magnusson.

En miljon besökare
– Vi är mycket nöjda. Det här är platser i Göteborg med mycket folk i omlopp. Statistik visar att toaletterna från Danfo har haft totalt cirka en miljon besökare hittills och de reaktioner vi har fått tyder också på att de är väldigt uppskattade,
konstaterar Bengt Nilsson. Han ser också stora fördelar med den helhetslösning kring drift och underhåll som Danfo levererar.
– Att de alltid håller toaletterna rena och snabbt byter ut trasiga delar bidrar i allra högsta grad till att upprätta hålla den kvalitet vi efterfrågade. För oss är detta en bra samarbetsform.
Detta är något som Mikael Magnusson instämmer i till fullo.
– Men den långa erfarenhet vi har i branschen vet vi vilka kriterier som måste uppfyllas för att tillgodose kundernas behov och vi jobbar ständigt med att bli ännu bättre, säger han.

Tetragon 121 Feskekörka Göteborg

Tetragon 121 Feskekörka Göteborg
Foto: Annalisa Foto AB

Tetragon 121 Brunnsparken Göteborg

Tetragon 121 Brunnsparken Göteborg
Foto: Annalisa Foto AB

Tetragon 121 Slottsskogen Göteborg

Tetragon 121 Slottsskogen Göteborg
Foto: Annalisa Foto AB

Tetragon 110 Burgårdsplatsen Göteborg

Tetragon 110 Burgårdsplatsen Göteborg
Foto: Annalisa Foto AB