Grong Rasteplass

Tetragon 110 med fasade i stående kledning og beslått tak.
Statens Vegvesen

Tetragon 110 Grong

Tetragon 110 Grong

Tetragon 110 Grong

Tetragon 110 Grong