Halden Kommune

På Torvet syd en Tetragon 101 med fasade i pusset betong.

Toalett vid Busterudsparken en Tetragon 101 med fasade i stående panel.

Halden Kommune Torvet S

Halden Kommune Torvet S

Halden Kommune Parken

Halden Kommune Parken