Interiørbilder

Danfo’s toalettbygninger har under mange år utvikles til å være vandalsikre og tåle høy besøksfrekvens, samtidig som de tilbyr et tiltalende og bruksvennlig interiør.

Besøkere setter pris på funksjoner som automatisk spyling og berøringsfrie funksjoner for håndvask og håndtørk.

Kontakt oss hvis du ønsker mer informasjon.

Tetragon interior DWC

Tetragon interior DWC

Tetragon interior DWC

Tetragon interiör HWC

Tetragon interiör WC

Tetragon interior WC

Tetragon interiör urinal

Tetragon interior urinal