Tovmodalen – Meråker Kommune

Tetragon 110 med personalrom och fasade i stående kledning.