National Trust

Danfo renoverade denna toalettbyggnad som hade föråldrade toaletter för Natural Trust i Exmoor, North Devon, UK.

Danfo renoverade och gjorde om den gamla byggnaden och slutresultatet är en modern byggnad som ändå passar in i den historiska miljön. Danfo byggde bland annat om entrén för att skapa en inbjudande och öppen känsla samt installerade semiautomatiska toaletter med hjälp av Modulet-moduler.

Heddon Valley NEW

Heddon Valley – EFTER

Heddon Valley OLD

Heddon Valley – FÖRE