Örebro Skatepark

Örebro skatepark i Sverige har nylig fått et nytt service hus, samt offentlige toaletter.

Området inneholder et hus for Örebro Skateboards virksomhet og en bygning med offentlige toaletter til parken.

Danfo har levert en Tetragon 120 som modul. Ansvarlig entreprenør har komplettert fasade og tak på stedet. Parken er meget godt besøkt og de offentlige toalettene dekker et stort behov.

Danfo ansvarer for daglig drift og vedlikehold – vår totalløsning for drift og vedlikehold/Sanirent.

Örebro Skatepark, Drottningparken