Statens Vegvesen, Rasteplasser

Tetragon 111 med fasade i stående kledning.
Lindeli Rasteplass E39.
Meheiea Rasteplass E134.
Herstrøm Rasteplass, Drammen.

Tetragon 111 Lindeli Rasteplass

Tetragon 111 Lindeli Rasteplass

Tetragon 111 Meheia Rasteplass

Tetragon 111 Meheia Rasteplass

Tetragon 111 Herstrøm Rasteplass

Tetragon 111 Herstrøm Rasteplass