Viktig brikke i byutvikling

Når en by vokser øker også behovet for offentlige fasiliteter. I Göteborg brukes Danfos bytoaletter både for å gjøre staden attraktiv og for å støtte opp rundt kollektiv reise.

Göteborg er inne i en av sine viktigste utviklingsfaser noensinne. På mindre enn 20 år skal det skapes rom for 150 000 nye innbyggere – Det skal bygges 80 000 boliger og skapes like mange arbeidsplasser.

Denne byutvikling skaper i sin tur behov for flere trivelige, trygge og komfortable samlingsplasser. I henhold til Jakob Andreasson, avdelingssjef for Park- og Naturforvaltningen i Göteborg Stad, spiller fordelingen av bytoaletter en viktig rolle i denne utvikling. Akkurat nå finnes 12 av Danfos bytoaletter i kommunen. Et til skal snart plasseres ut og flere kan være på gang:
– I dag har vi mellom 10 til 20 plasser der vi diskuterer mulige etableringer for fremtiden. Hvor mange det blir til slutt vil bli et spørsmål om budsjett og prioriteringer, sier Jakob Andreasson, avdelingssjef for Göteborg Stads Park- og Naturforvaltning.

Generelt prioriterer man sentrale plasser der flyten av mennesker er stor, ikke minst på større knutepunkter for kollektivtrafikk. Å gi slike steder tilgang til offentlige toaletter innebærer selvfølgelig en ekstra service til de reisende, som i sin tur bidrar til ytterligere bruk av kollektivtransport.

Jakob Andreasson setter pris på de mange valgmuligheter Danfos produkter gir, og fordelen av å kunne overlate drift av anleggene til leverandøren:
Danfo er det selskap som på best måte har matchet våre krav til design, utforming, drift og funksjonalitet. Med de som leverandør får vi mange toaletter på liten plass, noe som vi verdsetter høyt.

For at de offentlige toalettene skal være lette å kjenne igjen er alle av samme modell – Tetragon -men i ulike størrelser avhengig av behov og kapasitet. Eksteriøret harmoniserer med de fargeskjemaer som Göteborg Stad bruker i sine offentlige miljøer.
– Vårt fokus er at toalettene skal smelte inn og gi et rent og ryddig inntrykk. Vi har derfor valgt å ikke ha kunst eller reklame på de, sier Jakob Andreasson.