Trafikverket

Leverans av mer än 300 toalettanläggningar sedan 1982. Leveranser pågår årligen till rastplatser runt om i landet.

Flera rastplatser har också belönats med priset Årets Rastplats av Motormännen.

Rastplatstoaletternas utformning kan varieras med olika fasader och tak för att alltid smälta in i omgivningen. Inredningen varierar beroende på om den ska anslutas till avlopp eller till en latrintank, men den är alltid vandalsäker och slitstark.

Varje toalettbyggnad har direkt tillgång till toalettrummen utan passage via gemensamma utrymmen. I ett servicerum bakom toalettrummen finns alla vitala komponenter oåtkomliga från eventuell vandalisering.

Tetragon 110L Rastplats Holsljunga

Frösvi Rastplats

Frösvi Rastplats

Rastplats Högsjön

Rastplats Högsjön

Rastplats Långsjön

Rastplats Långsjön

Rastplats Mora Stenar

Rastplats Mora Stenar