SaniRent – en tjeneste som forenkler

Med SaniRent er det ikke behov for noen store investeringer, hele pakken fra nytt anlegg til daglig drift og vedlikehold kan inkluderes i månedsprisen.

SaniRent er Danfos totaltjeneste for renhold, drift og vedlikehold av offentlige toaletter og sørger for at de er i drift døgnet rundt, året om. Tjenesten er utarbeidet utfra vår lange erfaring og solide kunnskap om offentlige toaletter.

Denne tjeneste er utviklet for å gi en merverdi for våre kunder og de mange besøkerne av våre offentlige toaletter. Tjenestene fra Danfo kan også benyttes uten en toalettbygning fra Danfo.

Drift og vedlikehold av offentlige toaletter er en viktig oppgave. Tilgjengelighet og renhold har stor betydning for helhetsinntrykket av en by eller et toalettanlegg. Alle vil kunne tilby, eller besøke, rene og fine offentlige toaletter. Løsningen for dette er da SaniRent.

SaniRent kombinerer et spesialtilpasset program for drift og vedlikehold av toalettbygninger med løpende renhold og service. For de som vil ha helt nye, eller oppgradering av eksisterende toaletter, kan SaniRent løsningen også inkludere helt nytt anlegg eller en renovering med Danfos Modulet-konsept.

Med SaniRent er det ikke behov for noen større investeringer, da hele pakken, fra ny toalettbygning til daglig renhold, er inkludert i månedskostnaden. På samme måte som med våre toalettbygninger tilpasses SaniRent etter kundens ønsker og behov. Det innebærer at alle har mulighet å tilby bedre offentlige toaletter og de fordeler det gir i form av økt tilgjengelighet, miljø, helse og trygghet.

All personal som utfører renhold og vedlikehold ved Danfos offentlige toaletter utdannes og sertifiseres ved vårt utdanningssenter.


SaniRent drift og vedlikehold
Oppdag bedre offentlige toaletter med drift og vedlikehold utført av en ekspert.

SaniRent er en totalpakke der Danfo har ansvaret for at deres toaletter er i drift hele døgnet, året rundt.

Laste ned produktblad: SaniRent
Laste ned produktblad: Sikker Drift
Laste ned produktblad: Leie, drift ogvedlikehold

    Ditt navn, foretak og sted*

    Telefonnummer*

    Oppgi din epost for mer informasjon om våre tjenester*


    Tjenester