Offentliga toaletter med miljön i centrum

Miljöarbete är en viktig del av alla Danfos aktiviteter. Hela verksamheten, från planering till produktion och efteråt, styrs av vår miljöpolicy.

För oss innebär miljöarbete bland annat att:

  • kontinuerligt utveckla våra produkter och tjänster för att minska inverkan på miljö och hälsa
  • sträva efter ständiga förbättringar och minska uppkomst av föroreningar
  • arbeta aktivt med att minska förbrukningen av energi och andra naturresurser
  • arbeta systematiskt med miljöfrågor, och därmed säkerställa att vi uppfyller tillämplig miljölagstiftning och andra miljökrav
  • utbilda och medvetandegöra all personal i miljöfrågor för att erhålla och upprätthålla delaktighet och engagemang i miljöarbetet
  • informera våra kunder om vårt pågående miljöarbete
Förutom vår övergripande miljöpolicy arbetar vi varje år med specifika miljömål som bestäms av personalen. Tillsammans har vi infört källsortering av företagets avfall, minskat användningen av kontorspapper och sänkt energiförbrukningen med nästan 20% de senaste åren – ett gemensamt arbete att vara stolta över!

Danfo är dessutom miljöcertifierat enligt internationell standard. ISO 14001 innebär att vi är erkända som ett så kallat ”eco management company”, ett företag med goda principer för miljöstyrning i verksamheten.

Med stora och små insatser från företagsledningen och anställda gör vi vår bit för att sätta miljön i centrum!

ISO 14001 och Miljöpolicy
ISO 45001 och Arbetsmiljöpolicy
ISO 9001 och Kvalitetspolicy

Om Danfo