Engagemang, kontinuitet och socialt ansvar

Genom vår position som ett ledande företag i vår region och genom vår exportverksamhet inser vi på Danfo att vi har möjligheten att förbättra vår omvärld. Vi är stolta över att kunna bidra med meningsfulla insatser och arbetar långsiktigt med ett antal noggrant utvalda projekt.

Danfo stödjer barnhemmet Morningstar Orphanagehome i Bangladesh ekonomiskt för att förbättra tillvaron för alla barnen där.

Danfo är också involverade i kampanjer för att förbättra trafiksäkerheten för barn genom att ge bidrag till cykelhjälmar och trafikvästar.

Lokal sport och kultur är viktigt för en levande bygd och därför stödjer vi ett flertal lokala sportklubbar och evenemang.

Om Danfo