Engagemang, kontinuitet och socialt ansvar

Genom vår position som ett ledande företag i vår region och genom vår exportverksamhet inser vi på Danfo att vi har möjligheten att förbättra vår omvärld.

Vi är stolta över att kunna bidra med meningsfulla insatser och arbetar långsiktigt med ett antal noggrant utvalda projekt.

Lokal sport och kultur är viktigt för en levande bygd och därför stödjer vi ett flertal lokala sportklubbar och evenemang.

Om Danfo