Maternitainer projekt i Dar’a – Syrien

Danfo Pacto maternitainer
Syria Needs Assessment Report (SNAP, 2014) konstaterade nyligen att gravida kvinnor i Dar’a, såväl som i andra regioner i Syrien, är den mest sårbara och konfliktdrabbade gruppen. Cordaid, Bijzondere Noden och Hospitainerhar därför i samarbete med Moder Agnes från klostret Sint James beslutat att ge bistånd till gravida kvinnor. En s.k. Maternitainer ska därför skickas till Dar’a stad, ett distrikt som står inför betydande brist på medicinsk vård och omsorg på grund av bombningen av Dar’a och Jasem sjukhus.

Den s.k. Maternitainern är en lättinstallerad mobil enhet byggd i en fraktcontainer baserad på en lastbil. Den erbjuder ett säkert och hygieniskt ställe för kvinnor att föda barn med en närvarande barnmorska. Dessutom är Maternitainern fylld med de nödvändiga läkemedel som behövs för att behandla kvinnor som har utsatts för sexuella övergrepp. Med Pacto-toaletten från Danfo, som används av praktiska och hygieniska skäl, minimeras risken för föroreningar och spridning av sjukdomar.