Viktig pusselbit i växande stad

När en stad växer ökar också behovet av offentliga bekvämligheter. I Göteborg används Danfos stadstoaletter både för att göra staden attraktiv och stödja det kollektiva resandet.

Göteborg är inne i en av sina viktigaste utvecklingsfaser någonsin. På mindre än 20 år ska det göras rum för 150 000 nya göteborgare – 80 000 bostäder och lika många arbetsplatser ska byggas.

Det väcker i sin tur behovet av fler trevliga, trygga och bekväma samlingsplatser. Enligt Jakob Andreasson, avdelningschef för park- och naturförvaltningen hos Göteborgs stad, spelar fördelningen av stadstoaletter en viktig roll i den utvecklingen. 12 av Danfos stadstoaletter finns just nu i kommunen, ytterligare en ska placeras ut inom kort och fler kan vara på gång:
– I dagsläget har vi mellan 10 och 20 platser där vi diskuterar möjliga framtida etableringar. Hur många det i slutändan blir förstås en budget- och prioriteringsfråga, säger Jakob Andreasson, avdelningschef för Göteborgs stads park- och naturförvaltning.

Allmänt sett prioriterar man centrala platser där genomströmningen av människor är stor, inte minst större kollektivtrafikplatser. Att ge tillgång till offentliga toaletter på sådana platser innebär förstås en service för resenärerna, vilket i sin tur betyder att kollektivtrafiken används ännu mer.

Jakob Andreasson uppskattar både de många valmöjligheter som Danfos produkter medger och att helt kunna lämna över driften av anläggningarna till leverantören:
– Danfo är det företag som bäst motsvarat våra krav på utformning, drift och funktionalitet. Med dem som leverantörer får vi mycket toalett på liten yta, vilket är väldigt värdefullt för oss.

För att toaletterna ska vara lätta att känna igen är alla av samma modell, Tetragon, men i ett par olika storlekar beroende på behov och utrymme. Exteriörerna harmonierar med de färgscheman som Göteborgs stad använder för sina offentliga miljöer.
– Vårt fokus är att toaletterna ska smälta in och ge ett rent och prydligt intryck. Därför har vi valt att varken ha konst eller reklam på dem, säger Jakob Andreasson.