Upplagt för heldagslek i parken

Lekplatser blir ofta uppskattade samlingspunkter för barn och deras föräldrar. Med en toalett i närheten kan besökarna stanna hela dagen.

Att hänga på lekplatsen är ett lätt sätt för barnfamiljer att umgås med varandra. När solen tittar fram på vårkanten fylls kommunernas lek- och parkytor snabbt av både barn och vuxna.

Men för att kunna stanna ute länge med småttingar behövs toalettmöjligheter och någonstans att byta blöja. Allt fler kommuner upptäcker fördelarna med att komplettera lek- och parkytor med en offentlig toalett. Och det behöver faktiskt inte bli särskilt dyrt. Den senaste tiden har Danfo levererat flera mindre servicebyggnader till kommuner, just för att användas vid lekplatser.

I Eksjö, exempelvis, hade allmänheten i flera år efterfrågat en offentlig toalett nära centrum. När stadens populära lekpark byggdes om och handikappanpassades köpte man samtidigt in en Tetragon 100, Danfos minsta variant.

– Från början tänkte vi oss någon av Danfos större byggnader, men när det inte rymdes i budgeten började vi titta på billigare alternativ, säger Lucia Botero Hoyos, arkitekt hos Eksjö kommun, och fortsätter: – Vi valde en grundläggande modell, och mot en mindre peng kunde vi få dörren orangemålad, välja träpanel på fasaden och komplettera med ett sedumtak. Det blev ett prisvärt sätt att skapa en vacker byggnad som passade in i miljön – vi sa hur vi ville ha det och Danfo ordnade det.

Tack vare en smart placering mellan lekplatsen och ortens boulebana, och dessutom nära Eksjö centrum, betjänar byggnaden nu ett stort antal små, stora och äldre besökare. Toaletten används flitigt och är mycket uppskattad bland invånarna, berättar Lucia Botero Hoyos.