Malmö Stad – i framkant för offentliga toaletter

Malmö har gått i bräschen för offentliga toaletter. Sedan 2001 har Danfo levererat cirka 40 toalettbyggnader.

Det var i samband med en bomässa som Danfo fick i uppdrag av Malmö stad att leverera en första toalettbyggnad på prov till Västra hamnen i Malmö.
– Tidigare förknippade man ofta offentliga toaletter i Malmö, liksom de flesta andra städer, med undanskymda lägen och dåligt underhåll. Genom att satsa på kvalitet och byggnader som smälte in i den offentliga miljön ville vi ändra på detta, berättar Rickard Szymczak som var ansvarig för offentliga toaletter vid gatukontoret.

Toalettprogram
Malmö stad hade tydliga idéer kring vad man ville uppnå och Danfos toalettbyggnad uppfyllde allt detta. Snart följde fler toaletter på väl utvalda platser runt om i centrala Malmö.
– Bland annat levererades ytterligare en toalett till ny plats i Västra hamnen efter några år med en större byggnad med flera toaletter och som i likhet med övriga toaletter i Malmö även var handikappanpassad. Den blev väldigt uppskattad och fick så småningom utmärkelsen Guldsitsen tack vare tillgängligheten och att den var ren och fräsch. Just renlighet och underhåll är något som Rickard Szymczak framhåller som en ytterst viktig del i framgångarna för Danfos toaletter i Malmö.

– Bra material och en bra konstruktion underlättar att hålla toaletterna fräscha men kontinuerligt underhåll är minst lika viktigt.

Ett toalettprogram togs fram för Malmö stad runt 2005 och uppdaterades 2010 för att pågå fram till 2020. Programmet innebar bland annat att toalettbeståndet gicks igenom och presenterade för politikerna vilka åtgärder som krävdes för att öka tillgängligheten till offentliga toaletter.

En förebild
Åtgärdsprogrammet ledde till ett utökat samarbete med Danfo kring såväl leveranser av nya och väl anpassade toalettbyggnader som ombyggnad och upprustning av befintliga offentliga toaletter. Likaså utvecklades ett tidigare avtal kring underhåll och skötsel med en underentreprenör som idag är ansvarig för ett 50-tal toalettbyggnader i centrala Malmö.
– Tack vare detta och den höga kvalitet som Danfos toaletter har när det gäller både utseende och konstruktion har Malmö blivit något av en förebild när det gäller offentliga toaletter. Många kommuner kommer på besök till Malmö för att se och lära, berättar Rickard Szymczak.

Tetragon 162 Ribersborg Foto: Mediapartner, Anders Kämpe

Tetragon 162 Ribersborg
Foto: Mediapartner, Anders Kämpe

Tetragon 152 Daniaparken Foto: Mediapartner, Anders Kämpe

Tetragon 152 Daniaparken
Foto: Mediapartner, Anders Kämpe

Tetragon 152 Pildammsparken Foto: Mediapartner, Anders Kämpe

Tetragon 152 Pildammsparken
Foto: Mediapartner, Anders Kämpe

Tetragon 131 Vattenparken Foto: Mediapartner, Anders Kämpe

Tetragon 131 Vattenparken
Foto: Mediapartner, Anders Kämpe