Örebro Skatepark

Örebro skatepark i Drottningparken har nyligen fått ett servicehus samt offentliga toaletter.

Byggnaden omfattar en huskropp för verksamheten som bedrivs av Örebro skateboard och en byggnad med offentliga toaletter till parken.

Danfo har levererat en Tetragon 120 (1 HWC, 2 WC) i modul och fasad och tak har sedan kompletterats på plats av ansvarig entreprenör. Parken är mycket välbesökt och de offentliga toaletterna fyller ett stort behov.

Danfo ansvarar för daglig drift och skötsel.

Örebro Skatepark, Drottningparken