Säkrare drift med Danfos tjänster

Rätt skötsel förlänger livslängden på din offentliga toalett och sparar därmed pengar i slutändan. Hos Danfo finns flera service- och underhållstjänster att välja mellan.

På samma sätt som din bil behöver servas, besiktigas och hållas i trim är det också viktigt att toalettbyggnader sköts om och ses över regelbundet. Danfo erbjuder en rad tjänster som används flitigt av kunderna.

– Jag tror att många tycker det känns tryggt att tillverkaren, som har full koll på produkten, också tar hand om den efter köpet, säger Tomas Pinni, säljare av service- och underhållstjänster.

Som kund hos Danfo har du kostnadsfri support kring den produkt du köpt. Tillverkaren tillhandahåller också reservdelar till anläggningarna och utför reparationer när det behövs. Många kunder väljer också att låta Danfo sköta service och underhåll.

– För att hålla driftekonomin på en bra nivå är det nödvändigt att exempelvis byta filter och annat i tid. Om man slarvar med den biten är risken tyvärr att det blir dyrt i slutändan, säger Tomas Pinni.

Av samma anledning väljer många också till besiktningstjänsten Statuskontroll. Tjänsten innebär att Danfo regelbundet går igenom anläggningen och kollar dess skick och eventuella behov av reparationer och underhållsåtgärder. Kontrollen resulterar i en underhållsplan, som säkerställer att komponenter byts och reparationer görs innan det är för sent.

– Ju mer teknik och elektronik som kommer in i bilden, desto viktigare blir det att ha rätt kompetens vid service och reparationer. Även här kan man jämföra med dagens bilar – det räcker inte längre att bara lyfta på motorhuven för att se vad som behöver lagas, säger Tomas Pinni.

Tjänster efter köp

Statuskontroll: Återkommande besiktningar av byggnadens skick. Mynnar ut i en underhållsplan.

Serviceavtal: Återkommande underhåll av byggnaden enligt uppsatt serviceschema.

SaniRent: Komplett helhetsåtagande där Danfo sköter allt från städning till reparationer. Läs mer om SaniRent.

Städning enligt SaniRent-konceptet

Service och underhåll av toalettbyggnad

Kontroll av luftpump

Påfyllnad av toalettpapper

Städning