SaniRent – Helhetskoncept för bibehållet bibehållet toalettanvändande

Placering och utformning i all ära – en välanvänd toalett kräver också regelbundet underhåll och daglig skötsel för att behålla sin popularitet hos nödiga besökare.

En stad eller besöksplats anseende påverkas i hög grad av tillgängligheten och renligheten på dess offentliga toaletter. Danfo har därför skapat helhetskonceptet SaniRent för drift och kontinuerlig skötsel av offentliga toaletter. – Vi ser varje enskild toalettenhet som en fastighet där det ingår daglig städning och påfyllning av förbrukningsmaterial. Det innebär också att vi regelbundet har personal på plats vid varje enhet som kan rapportera om något är trasigt och snabbt behöver åtgärdas, förklarar Jan Dolk som är ansvarig för SaniRent.

Rikstäckande
Verksamheten startade i Stockholm i början av 1980-talet för att framför allt ta hand om och underhålla Danfos toalettbyggnader runt om i huvudstaden. Efterfrågan var stor och det medförde att konceptet utvecklades till dagens SaniRent som kombinerar ett särskilt framtaget program för städning och skötsel av toalettbyggnader med löpande drift och service.
– Vårt servicekontor med ett 20-tal anställda finns fortfarande i Stockholm där vi idag ansvarar för totalt 156 utrymmen fördelat på 73 anläggningar. Vi finns även representerade på ytterligare 34 orter över hela Sverige från Kalix i norr till Trelleborg i Söder. Genom egen personal eller entreprenörer har vi ansvar för totalt 574 utrymmen i 135 anläggningar ute i landet, berättar Jan Dolk.

Behovsanpassas
Helhetskonceptet SaniRent ingår i det leasingavtal som tecknas för Danfos toaletter. Kunder som äger sina toaletter från Danfo – och även övriga leverantörer – kan också teckna avtal för att ta del av SaniRents tjänster. Jan Dolk betonar att konceptet anpassas efter varje kunds förutsättningar och behov. – Vi kan även se till så att toaletterna byggs om och renoveras eller också bygga helt nya anläggningar för att passa för den aktuella platsen och behovet.

De moderna toalettanläggningarna innehåller en hel del teknik och genom SaniRents försorg finns det alltid experter som tar hand om drift, skötsel, reparation och underhåll.

Trygghetsprojekt
– På vissa anläggningar har vi fått i uppdrag av Trafikkontoret att göra två ronderingar varje dag för att hålla en hög tillgänglighet för toalettbesökare och se till att allt fungerar. Danfo har nyligen startat ett trygghetsprojekt i samarbete med Trafikkontoret i Stockholm.
– Genom att sätta upp belysning vid de toaletter som ligger på mer undanskymda platser ska besökarna känns sig mer trygga dygnet runt, berättar Jan Dolk.

Toalettmodellen Paragon är en av Danfos mest populära toalettmodeller och ett kännetecken för Stockholm.

Paragon Berzeli Park Foto: Mediapartner, Mats Åsman

Paragon Berzeli Park
Foto: Mediapartner, Mats Åsman

Paragon Mynttorget Foto: Mediapartner, Mats Åsman

Paragon Mynttorget
Foto: Mediapartner, Mats Åsman

Paragon Norrmälarstrand Foto: Mediapartner, Mats Åsman

Paragon Norrmälarstrand
Foto: Mediapartner, Mats Åsman

Paragon Norr Mälarstrand Foto: Mediapartner, Mats Åsman

Paragon Norr Mälarstrand
Foto: Mediapartner, Mats Åsman