Sundhaugen Badplats

Övre Eiker Kommun
Sundhaugen är ett friluftsområde mellan sjöarna Eikeren och Fiskumvannet i Norge. Området är statligt säkrat som ett friluftsområde och förvaltas, drivs och underhålls av kommunen. Här finns restaurang, badplatser, vandringsleder, fiskehamn och stora grönområden.

Det är ett populärt område med stort behov av offentlig toalett. Danfo har levererat en toalettbyggnad Tetragon 120 med ett HWC-utrymme, 2 WC samt ett omklädningsrum.

Huset har stående träfasad i vacker gul färg, grålackaerade dörrar och plåttak.