Total trygghet med SaniRent

För att offentliga toaletter ska användas fullt ut är det viktigt att de upplevs hygieniska, välfungerande och trygga att använda. Med tjänsten SaniRent tar Danfo helhetsansvaret för anläggningen.

Tillgängligheten och renligheten på offentliga toaletter har stor inverkan på hur en stad eller besöksplats uppfattas av sina besökare. Det påverkar också direkt hur mycket anläggningarna används. Att sköta om sina offentliga toaletter är därför ett viktigt åtagande på flera vis.

De allra flesta som investerar i Danfos toalettanläggningar upptäcker fördelarna med att också ta hjälp med städning, underhåll och reparationer i byggnaderna. Genom det populära helhetskonceptet SaniRent lägger kunden hela ansvaret för anläggningen i Danfos trygga händer. Tillverkaren står för allt från den dagliga driften till service och reparationer både in- och utvändigt.

– Kort beskrivet kan man säga att oavsett vad som händer med anläggningen tar vi hand om det, säger Danfos vd Mikael Magnusson.

”Som ett slags försäkring”
Mellan en och fem gånger per dag ser Danfo över anläggningen; gör rent, fyller på förbrukningsmaterial och fixar det som behövs. Hur ofta besöken görs beror på kundens önskemål och den enskilda anläggningens behov.

All personal som städar och underhåller Danfos byggnader är utbildade och certifierade av Danfo, och har därmed den specialistkompetens som krävs för att hantera anläggningarna på bästa sätt.

– Många av våra kunder upplever att SaniRent fungerar som ett slags försäkring. Det blir en trygghet att veta att ens anläggningar tas väl omhand, säger Mikael Magnusson.

Att vara noggrann med service och underhåll är också ett sätt att förlänga livslängden på toaletterna. SaniRent blir därför ofta en god affär för kunden även rent ekonomiskt.

SaniRent, service Paragon Kungliga Slottet
Fotograf: MediaPartner

SaniRent, städning Tantolunden
Fotograf: MediaPartner

SaniRent, service Djurgården
Fotograf: MediaPartner

Med SaniRent krävs ingen inledande investering, hela paketet från nya anläggningar till daglig städning kan inkluderas i en månadskostnad.

SaniRent – det här ingår
– Tillsyn 1-5 gånger/dag
– Städning
– Påfyllning av förbrukningsmaterial
– Löpande drift
– Löpande underhåll
– Service
– Reparationer
– Sanering skadegörelse