PACTO – ett hygieniskt alternativ till den vanliga toaletten

Pacto är vår första produkt och bygger på en enkel teknik som revolutionerar. Redan från början blev den en favorit och är det fortfarande bland våra kunder eftersom den erbjuder en helt ny lösning på ett gammalt problem.

Pacto fungerar som en vanlig toalett – fast utan vatten. Istället sker spolningen med hjälp av en folie som täcker toalettskålen. Avfallet kapslas in i spolfolien och matas ner i en avfallsbehållare under toaletten. Denna tömmer du själv med jämna mellanrum.

Pacto använder varken el eller vatten och fungerar i alla temperaturer och klimat. Därför är Pacto idealisk i stugan, oavsett om den finns på landet, i skärgården eller i fjällen. Pacto har även tillfredsställt behov vid besvärliga omständigheter som exempelvis katastrofområden.

Ladda ner produktblad: Pactotoaletten

För mer information besök www.pacto.se

Produkter