Rastplatstoaletter

En rastplats och dess faciliteter bör vara inbjudande så att trafikanter väljer att stanna. Exteriören på Danfos rastplatstoaletter kan anpassas för att passa omgivningarna på bästa sätt. Inredningen varierar beroende på om den ska anslutas till avlopp eller till en latrintank, men den är alltid vandalsäker och slitstark.

Varje toalettbyggnad har direkt tillgång till toalettrummen utan passage via gemensamma utrymmen. I ett servicerum bakom toalettrummen finns alla vitala komponenter oåtkomliga från eventuell vandalisering.

Ladda ner produktblad: Tetragon

    Ditt namn, företag och ort*

    Ditt telefonnummer

    Ange din epost för mer info om Rastplatstoaletter*


    Toalettbyggnader