IMPACT ARENA: Trygghet i det offentliga rummet

Är digitalisering och samverkan en del av lösningen?

Mötesplats Social Innovation (MSI) på Jönköping University och företaget Danfo, bjuder in till webbinarium! Webbinariet fokuserar på digitaliseringens möjligheter för att skapa trygghet i det offentliga rummet. Vår förhoppning är att detta möte ska vara starten på en fortsatt samverkan kring trygghet i det offentliga rummet på regional så väl som nationell nivå.

Inbjudna talare är professor Henrik Andershed, Örebro Universitet, lektor Tommy Borglund, Handelshögskolan Örebro Universitet samt Jonas Olsson, koncernchef och VD för Danfo.

Så här skriver Lisa Nilsson på Danfo om samverkansprojektet:
”Att bygga hållbara och trygga städer är något som berör många aktörer, såväl offentliga som privata. På Danfo märker vi i vår vardag hur samhällsutmaningar som hemlöshet, försäljning av narkotiska preparat och skadegörelse är något som frekvent förekommer i det offentliga rummet. Det skapar otrygghet och för att den offentliga platsen ska kunna vara en naturlig del i medborgarnas vardag krävs samverkan mellan samhällets breda spektrum av olika aktörer. Hur styr och driver vi gemensamt arbetet som både stärker den egna verksamheten och samtidigt ger ökad social hållbarhet och trygghet i våra städer? Hur kan vi tillsammans skapa innovativa lösningar och samhällsnytta? Kan vi använda oss mer av innovativa digitala lösningar och vad behövs för att nå dit?”

Välkommen!

Tillsammans med Danfo genomförs mötesplatser i Stockholm, Örebro, Jönköping och Helsingborg för att skapa engagemang och samverkan kring utmaningen ”Trygghet i det offentliga rummet”. Projekt startades tillsammans med MSI på Örebro Universitet — hösten 2019 — och har fått stort genomslag bland olika samhällsaktörer.

Webbinariet spelas in och kommer delas i MSI:s kanaler efteråt.

Webbinariet 17/6 utgår och kommer ersättas av nytt datum preliminärt i augusti, mer information kommer.