Ombyggnad av offentliga toaletter

Danfo erbjuder moderna offentliga toaletter utan några ändringar i den befintliga infrastrukturen. Vi är specialiserade på att bygga om och renovera äldre offentliga toaletter eller andra utrymmen för att omvandla dem till hygieniska, moderna faciliteter. Danfo’s offentliga toaletter är alltid byggda med separata toalettrum för ökad säkerhet och minskad risk för skadegörelse. Vi är alltid angelägna om att renovera äldre installationer oavsett ursprunglig leverantör.

Modulet

Modulet är ett modulsystem av fullt utrustade toalettväggar som formpassas och installeras i befintliga utrymmen. Det betyder att gamla anläggningar kan konverteras till hygieniska och användarvänliga offentliga toaletter utan stora ingrepp eller omfattande arbeten på plats.

I Storbritannien, där modern stadsplanering samsas med historiska stadskärnor, har Modulet snabbt blivit en mycket populär lösning och även i Sverige erbjuder systemet många fördelar, framför allt eftersom det ger samma moderna funktioner som en av Danfo’s toalettbyggnader, men utan att behöva installera en fristående ny anläggning.

    Ditt namn, företag och ort*

    Ditt telefonnummer

    Ange din epost för mer info om våra tjänster*


    Tjänster